Interview met Lidewy Hendriks | Aanpakken van ongezonde werkstress

3 11 november 2015 14:35

Verschenen op de website van FMT gezondheidszorg op 11 november 2015

Eén op de zeven mensen heeft last van werkstress, dat zijn meer dan één miljoen werknemers. Werkstress is daarmee beroepsziekte nummer één.

Werknemers in de leeftijd van 25 tot 35 jaar hebben de meeste burn-outklachten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert daarom samen met TNO en Focal Point, van 16 tot en met 19 november de tweede editie van de Week van de Werkstress. Werknemers van de bijna 100 bedrijven die deelnemen aan de Week van de Werkstress kunnen deelnemen aan de Stress Challenge van Fonds Psychische Gezondheid. Hetzelfde geldt voor alle andere Nederlanders die deze week ongezonde stress willen aanpakken.

Stress Challenge tijdens Week van de Werkstress

Fonds Psychische Gezondheid wil voorkómen dat mensen ernstige(r) psychische problemen ontwikkelen. Daarom vindt de organisatie het belangrijk op deze manier deel te nemen aan de Week van de Werkstress. Werknemers krijgen middels de Stress Challenge concrete handvatten om hun stress aan te pakken. Van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 november krijgen deelnemers aan de Stress Challenge dagelijks een e-mail met een opdracht, informatie en tips. Lidewy Hendriks, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid: “Een van de thema’s waar wij ons als organisatie op richten is het vergroten van de mentale weerbaarheid van mensen. Stress is niet per definitie ongezond, maar mensen moeten wel kunnen herstellen van stressmomenten. Als er teveel momenten zijn van stress, dan gaat het mis. Dan kan de stress zich ontwikkelen tot ongezonde stress en ook tot een burn-out. Stress hoeft niet alleen door het werk veroorzaakt te worden, maar kan een combinatie zijn met teveel stress in de privésituatie.”

100 bedrijven doen mee aan Week van de Werkstress

De Week van de Werkstress is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met TNO en Focalpoint, om het gesprek over werkstress tussen werkgevers en werknemers te stimuleren, om zo vroegtijdig werkstress en burn-out te signaleren. Al meer dan honderd bedrijven zoals bijvoorbeeld ING, EY, Capgemini en de Gemeente Den Haag besteden tijdens de Week van de Werkstress aandacht aan werkstress binnen het bedrijf. Dit loopt uiteen van (coachings) gesprekken tussen werknemers en werkgevers over werkstress, gesprekken over werkplezier en de balans tussen werk en privé, maar er wordt ook aandacht besteed aan yogaworkshops, stresstesten en bewegen tijdens de lunch.

Bron:
http://www.fmtgezondheidszorg.nl/fonds-psychische-gezondheid-motiveert-mensen-tot-aanpakken-ongezonde-werkstress/