Skip to main content

Collega's & Samenwerkingen

Ik werk samen met en neem deel aan een intervisiegroep met collega's GZ-psycholoog op het eiland, zoals Chris Sleegers, Geert van Atteveld, Yvonne Weeseman, Maarten Steenis en Klaas Prins. Daarnaast is psychiater Dirk Corstens aan onze intervisiegroep verbonden.

Ik ervaar een fijne samenwerking met de huisartsen. Overleg met hen geschiedt altijd met toestemming van de cliënt. Ik overleg niets over onze gesprekken tenzij u of jij hierin expliciet hebt toegestemd. Dit zelfde geldt voor andere discplines die eventueel betrokken kunnen zijn of worden bij de behandeling: maatschappelijk werk, diëtist, fysiotherapeuten, andere psychologen.

Het is mogelijk dat we tijdens de behandeling besluiten een andere discipline te vragen om de behandeling aan te vullen. Ook dit gaat altijd in overleg.

Copyright © 2024, Psychologen Praktijk Hendriks. Alle rechten voorbehouden.

Website door Webjongens