Hulp & info bij mantelzorg

Het zorgen voor een naaste die hulp nodig heeft is mooi en kan dankbaar werk zijn. Tegelijkertijd kan het ook als zwaar en ondankbaar werk worden ervaren. Als iemand afhankelijk is van jouw zorg is het des te belangrijk dat je zelf overeind blijft. Dat klinkt helder en makkelijk, maar in de praktijk blijkt het vaak verre van eenvoudig. Veel mantelzorgers worden overspannen of krijgen andere klachten.

Om tussen al het werk door nog zicht te houden op jezelf, kan het goed helpen om samen met iemand anders te zoeken naar oplossingen. Een moment om de aandacht bewust weer op jezelf te richten.

Omgaan met verschillende ziektebeelden

Daarnaast kan het helpen om informatie te krijgen over ziektebeelden en hoe je daarmee om kunt gaan. Depressie, dementie, parkinson, een CVA; allemaal verschillende ziektebeelden met andere verschijnselen. Dat betekent ook dat wat bij de een werkt, bij de ander juist paniek of boosheid op kan wekken. Hoe ga je daar mee om? Het kan een enorm verschil maken in het dagelijks leven als je hier rekening mee kunt houden. Wil je meer weten?

Neem gerust contact op