Boosheid | Drift

Soms kan boos zijn helpen en je sterk maken. Het kan bevrijdend werken en het kan duidelijkheid scheppen. Zoals met alle emoties en gevoelens is er eigenlijk pas een probleem wanneer er sprake is van té. Te boos of te vaak, te snel driftig worden en niet meer aanspreekbaar zijn kan in een relatie een groot struikelblok worden.

Boosheid of drift kan in een relatie zelfs onbewust worden ingezet als machtsmiddel, waardoor er scheve verhoudingen ontstaan. Het lijkt je op korte termijn misschien te helpen om je zin te krijgen, maar op de lange termijn lopen je relaties of sociale contacten schade op en heb je kans dat je vriendschappen verliest of problemen krijgt op je werk.  

Heb je het vermoeden dat je drift of boosheid sterker is dan goed zou zijn? Dan is het een goed idee om dit eens samen met een onafhankelijk iemand te bekijken. Mocht het inderdaad te sterk zijn, dan kunnen we samen kijken waar het vandaan komt en het gaan aanpakken. 

Neem gerust contact op