Aanmelden

U kunt zich aanmelden met of zonder verwijsbrief van de huisarts. Hiervoor gelden verschillende tarieven. Zie voor meer informatie "Tarief en vergoeding".

De wachtlijst is dermate lang dat er momenteel helaas geen plaats is voor nieuwe aanmeldingen.